​​​​

Konsultation hos jordemoder

Jordemoderen kan træffes på telefon 38 67 12 60 mandag til torsdag i tidsrummet 10-15

Som gravid tilbydes du jordemoderkonsultationer ifølge Sundhedsstyrelsens anbefaling. Alle gravide følger jordemoderundersøgelserne frem til uge 41+. Førstegangsfødende tilbydes kontroller i uge 35, 37, 39 og evt 41. Fleregangsfødende tilbydes kontroller i uge 36, 39 og evt. 41. Gravide i uge 41+ vil herefter få tid på fødegangemn til kontrol og evt. igangsættelse.  Det er muligt at planlægge ekstra kontroller, hvis der er behov for det.

Ved jordemoderundersøgelserne kontrollerer vi din fysiske tilstand med blodtryk og kontrol af din urin. Desuden taler vi med dig om dine tanker og følelser til graviditeten, den kommende fødsel og tiden umiddelbart herefter.

Du bliver indkaldt til din første jordemoderkonsultation

Du bliver indkaldt til din første aftale i Jordemoderkonsultationen via Digital Post efter, at du har været til din første trimesterskanning. ​

Sundhedsplejerske

Jordemødrene har et nært samarbejde med sundhedsplejerskerne, og vi kan hjælpe dig med kontakt til sundhedsplejersken før fødslen. Dette anbefales især hvis du er førstegangsfødende, men det er også muligt, hvis der har været problemer omkring tidligere forløb.

Fødselsforberedelse

Du tilbydes fødselsforberedelse, når du kommer i omkring 30.-34. uge. Det er jordemoderen, der afholder dette og det er gratis. Læs mere om  fødselsforbere​delse​​

Redaktør