Hvis graviditeten afviger fra det normale

​Influenza H1N1(også kaldet svineinfluenza)


Der sker hele tiden justeringer omkring denne influenza hvorfor vi vil anbefale at du holder dig underrettet igennem Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Helt overordnet handler det om at begrænse al form for smitte hvorfor nedenstående anbefalinger er gode at følge:

Husk at væske hænder hyppig og grundigt, dette gælder alle i familien.

Host/nys i ærmet, derved forhindre man at sprede virus ud i lokalet.

Undgå kontakt med personer med influenzasymptomer. - Og bliv hjemme hvis du selv føler dig sløj.

Hvis der opstår behov for kontakt til jordemoderen, beder vi dig kontakte os pr telefon.
Hvis det drejer sig om almindelig kontrolundersøgelse bør denne udsættes til du er rask men opstår der noget akut skal du selvfølgelig kommer til kontrol.  Vi vil  modtage dig over skadestuen hvor der er indrette specielt rum til den slags undersøgelser. 
Skulle du gå  i fødslen mens du er syg vil personalet tage alle de nødvendige forholdsregler og du/i vil blive isoleret på en enestue.

Hvis barnet skønnes at være for lille

Hvis din jordemoder eller din læge har mistanke om, at fosteret er mindre end forventet eller, fordi der er forhold i din graviditet, kunne medføre en risiko for væksthæmning hos fosteret, vil du blive anbefalet at få foretaget en scanning.

Hvordan bestemmes fosterets vægt ved en scanning ?

Fosteret måles (hovedbredde og –længde, maveomkreds og længde af lårbensknoglen). På baggrund af disse mål kan vi bestemme fosterets vægt.

Er vægtbestemmelsen sikker?

Ligesom når jordemoderen eller lægen skønner fosterets vægt ved at føle på maven, vil det dreje sig om et vægtskøn. Det er, fordi der altid vil være en vis usikkerhed på målingerne.

Hvad kan årsagen være til at barnet er lille?

Der kan være mange grunde til at fosteret er mindre end normalt.

En af de væsentligste grunde er arveligt bestemte. Nogle helt normale børn fødes med en lav fødselsvægt. Måske er moderen eller faderen også født med lav fødselsvægt. Det er ganske ufarligt, vi skal blot sikre os, at fosteret tager normalt på i resten af graviditeten.

Ofte kan det dreje sig om forhold ved moderkagen, der gør at fosteret ikke får tilstrækkelig forsyning af næringsstoffer.

Imidlertid kan der være en række årsager hos moderen, der gør at fosteret ikke tager på, som det skal.

Det kan dreje sig om forskellig sygdomme (f. ex. forhøjet blodtryk, svangerskabsforgiftning, forskellige kroniske lidelser), tobaksrygning eller infektioner.

Der kan også være forhold hos fosteret, der gør at det ikke vokser normalt. I tvillingegraviditeter vil de to børn ofte være mindre, end hvis der kun var ét barn. Ved sygdomme hos fosteret vil det ofte ikke vokse normalt. Derfor vil vi altid lave en grundig gennemscanning, når vi finder et foster, der er væksthæmmet.

Hvad betyder det, når fosterets vægt skønnes mindre end normalt?

Det kan være tegn på, at fosteret ikke får den forsyning af næringsstoffer, det skal have.

Hvad skal der ske i resten af graviditeten?

Første gang vi ser, at fosteret er mindre end normalt, er det et tegn til os, om vi skal være ekstra opmærksomme. Det betyder, at du vil blive kontrolleret resten af graviditeten med tilvækstscanninger hver 14. dag, så vi kan sikre os, at fosteret tager på, selvom det er lille. Endvidere kan der blive tale om undersøgelser, hvor vi registrerer fosterets hjertelyd (CTG). Alle disse undersøgelser er med til at sikre os, at fosteret har det godt.

Hvad kan jeg selv gøre?

Du skal selv være opmærksom på, om at barnet bevæger sig, som det plejer. De fleste børn har en døgnrytme, hvor de bevæger sig på bestemte tidspunkter eller i bestemte situationer i løbet af dagen. Hvis du en dag ikke har mærket barnet, som du plejer, skal du til vagthavende jordemoder.

For dem der dyrker megen og anstrengende motion, kan vi anbefale, at man i resten af graviditeten afholder sig fra dette.

For nogle vil vi anbefale sygemelding.

Hvis du ryger, vil vi stærkt anbefale, at du ophører med dette. Har du brug for hjælp til rygestop, kan du tale rygestop med din jordemoder. Eller du kan henvende sig hos Bornholms Regionskommune, hvor der udbydes rygestopkursus.

Skal jeg spise mere mad?

Hvis du spiser en sund og varieret kost, hjælper det ikke på fosterets vækst, at du spiser mere, end hvad du har lyst til.

Kommer jeg til at skulle føde før tiden?

Generelt har fosteret bedst af at blive i din mave indtil terminen – og sådan er det også for langt de fleste fostre, der er skønnet mindre end normalt.

I nogle få tilfælde vil vi skønne, at fosteret har bedst af at blive født før tiden, fordi det ikke får tilstrækkelig næring. Der vil være tale om en nøje afvejelse af risikoen for at blive født før tiden, sammenholdt med risikoen for at blive i livmoderen og ikke få tilstrækkeligt med næringsstoffer. Når vi skønner at risikoen ved at blive i livmoderen er større end risikoen ved at blive født for tidligt vil vi anbefale, at du bliver forløst. Hvis det bliver aktuelt, vil I undervejs blive nøje informeret og medinddraget i denne beslutning. Hvis vi skønner forløsning før tiden kan blive aktuel, vil vi tilbyde dig et præparat (Celeston), der kan være med til at modne barnets lunger.


​​
Redaktør