Hjemmefødsel

Hjemmefødsel er et tilbud til alle raske gravide, der føder til terminen, det vil sige mellem uge 37 og uge 42, og som har ét​ barn i maven. Barnet skal ligge med hovedet nedad.

Overvejer du at føde hjemme?​​

Hvis du vælger at føde hjemme, får du tilbudt de sædvanlige konsultationer hos læge og jordemoder, og du får et hje​mmebesøg af din jordemoder i uge 37. Her arrangerer I sammen det praktiske omkring fødslen. 

Til fødslen kalder man den vagthavende jordemoder, og efter fødslen får man tilbudt hjemmebesøg af jordemoderen. Sundhedsplejersken kommer ligeledes kort tid efter fødslen. ​

Fordelene er mange

...her er nogle af dem:

  • Man føler sig tryg, og der er ro i ens eget hjem.
  • Hjemme er det lettere at få tiden til at gå, noget der især er vigtigt for førstegangsfødende, der ofte er længe i fødsel.
  • Manden føler sig bedre tilpas og mere nyttig end på hospitalet, og eventuelle større børn kan lettere deltage.
  • Man har en jordemoder for sig selv og undgår oftest et vagtskifte.
  • I stedet for at skulle af sted midt i fødselsarbejdet, kan man slappe af og lade jordemoderen komme til sig.

​Ønsker du at føde i fødekar, kan du kontakte Rikke Falck Pedersen på telefon: 56 47 13 16

Ved fødslen

Kontakt vagthavende jordemoder på telefon 56 95 93 42 ved veer med 5 minutters interval, eller efter aftale med din jordemoder. Når I over telefonen er blevet enige om, at det er tid til at jordemoderen skal komme, går der som regel en halv time til tre kvarter, før hun er der.

Jordemoderen hjælper dig under hele fødslen og bliver hjemme hos jer, indtil cirka 2 timer efter fødslen. I sjældne tilfælde kan det pga. travlhed på hospitalet være svært at sende en jordemoder ud. Omvendt sender hospitalet gerne 2 jordemødre af sted, hvis muligheden byder sig.

Smertelindring

Jordemoderen kan også hjælpe med smertelindring i form af akupunktur, massage, varme, afspænding og hjælpe dig med at bruge dit åndedræt. Varmt vand har en klar smertelindrende effekt, så et godt langt brusebad, badekar eller det store fødekar er gode hjælpemidler.

Hvis du skal sys efter fødslen, kan du få lokalbedøvelse.

Hvis I har mulighed for det, er det hensigtsmæssigt med en ekstra hjælper. Hvis I har børn er det nødvendigt, både under fødslen og i den første tid efter.

Sikkerheden

Der er naturligvis ingen, der kan garantere, at en fødsel går som den skal uanset fødested. men for de kvinder, der er visiteret til hjemmefødsel, er chancerne for en ukompliceret fødsel store. 

Jordemødrene kommer med udstyr til behandling af blødning, til syning, til behandling af uventet dårlige børn m.m. Naturligvis forekommer der overflytninger til fødeafdelingen, men de fleste problemer er udramatiske og opstår langsomt, f.eks. hvis veerne svækkes, og man kan overflytte til fødeafsnittet stille og roligt. Efter de fleste overflytninger kan familien komme hjem igen få timer efter fødslen.


Redaktør