​​

Ambulant fødsel

​Hvis du har født før, og du har haft en ukompliceret graviditet og fødsel, kan du vælge at føde ambulant​​. ​​Vi tilbyder alle førstegangsfødende at blive i 2 døgn efter fødslen.

Du kan føde ambulant, hvis du har haft en ukompliceret graviditet og fødsel, og jeres nyfødte ikke har særlige behov efter fødslen.

Efter fødslen

I timerne efter fødslen opholder I jer på fødestuen.  Jordemoderen vejleder om, hvad I kan forvente jer det første døgn, efter I er kommet hjem. Hun undersøger mor og barn for at sikre, at begge har det godt, og hjælper jer til at blive klar til at tage hjem. Hvis I ikke ønsker at tage hjem midt om natten, har I også mulighed for at overnatte på barselstue 

Da​​gen efter fødslen 

Hvis du har valgt at tage hjem lige efter fødslen vi du blive ringet op af en jordemoder dagen efter fødslen. Jordemoderen vil høre hvordan det går, vurdere om amningen eller anden ernæring er etableret, om jeres nyfødte har haft vandladning og afføring svarende til alderen, og om barnet er i trivsel. Ligeledes vil hun vurdere om du bløder normalt efter fødslen, om du har normalt ondt, om du har begyndende brystspænding, og om I som familie befinder jer godt.

2-3 dage efter fødslen​

Alle tilbydes en snak med en jordemoder i forbindelse med at der tages hælblodprøve( PKU-test) på barnet. Det sker mellem 48-76 timer efter fødslen og foregår enten på fødegangen eller på barselstuen, hvis man stadig er indlagt. Jordemoderen følger op på hvordan det går. Hun vejleder jer om amning, barnets trivsel, om kropslige forandringer, blødning, smerter efter bristninger, efterveer hos mor samt efterfødselsreaktioner hos både mor og far. 

Jordemoderen vil, sammen med jer, gennemgå fødslens forløb og jeres oplevelse af fødslen. I vil få tilbudt en uddybende efterfødselssamtale.

Er der noget I er i tvivl om efter fød​slen, kan I altid ringe til vagthavende jordemoder på telefon 56 95 93 42

Sundhedsplejersken

Jordemoderen kontakter sundhedsplejersken efter føds­len. Sundhedsplejersken ringer eller skriver derefter til jer med henblik på et hjemmebesøg fire til fem dage efter fødslen. De efterfølgende besøg aftaler I selv med sundhedsplejersken. ​


Redaktør