Ambulant fødsel

​Hvis du har født før, og du har haft en ukompliceret graviditet og fødsel, må du gerne føde ambulant​​. ​​Det betyder, at du og din nye familie kan tage hjem 4-6 timer efter fødslen. ​

Du kan føde ambulant, hvis du har haft en ukompliceret graviditet og fødsel, og jeres nyfødte ikke har særlige behov efter fødslen.

Efter fødslen

I timerne efter fødslen opholder I jer på fødestuen.  Jordemoderen vejleder om, hvad I kan forvente jer det første døgn, efter I er kommet hjem. Hun undersøger mor og barn for at sikre, at begge har det godt, og hjælper jer til at blive klar til at tage hjem. Hvis I ikke ønsker at tage hjem midt om natten, har I også mulighed for at overnatte på barselstue 

Da​​gen efter fødslen 

Du vil blive ringet op af en jordemoder dagen efter fødslen. Jordemoderen vil høre hvordan det går, vurdere om amningen eller anden ernæring er etableret, om jeres nyfødte har haft vandladning og afføring svarende til alderen, og om barnet er i trivsel. Ligeledes vil hun vurdere om du bløder normalt efter fødslen, om du har normalt ondt, om du har begyndende brystspænding, og om I som familie befinder jer godt.

Hjemmebesøg 2-3 dage efter fødslen​

Alle der føder ambulant tilbydes hjemmebesøg af en jordemoder to til tre dage efter fødslen. 

Jordemoderen følger op på hvordan det går. Hun vejleder jer om amning, barnets trivsel, om kropslige forandringer, blødning, smerter efter bristninger, efterveer hos mor samt efterfødselsreaktioner hos både mor og far. 

Jordemoderen vil, sammen med jer, gennemgå fødslens forløb og jeres oplevelse af fødslen. I vil få tilbudt en uddybende efterfødselssamtale.

Jordemoderen tager hælblodprøve på jeres nyfødte barn (læs mere om undersø​gelser af den nyfødte​ her)

Er der noget I er i tvivl om efter fød​slen, kan I altid ringe til vagthavende jordemoder på telefon 56 95 93 42

Sundhedsplejersken

Jordemoderen kontakter sundhedsplejersken efter føds­len. Sundhedsplejersken ringer eller skriver derefter til jer med henblik på et hjemmebesøg fire til fem dage efter fødslen. De efterfølgende besøg aftaler I selv med sundhedsplejersken. ​Redaktør