Om Anæstesiafsnittet

​Personalet på ​anæstesiafsnittet udgøres af 3 anæstesioverlæger og 15 specialuddannede anæstesisygeplejersker. Overlægerne er tilknyttet både anæstesiafsnittet og intensiv sengeafsnit.  

Det daglige arbejde på anæstesiafsnittet består i at
  • ​​bedøve patienter der skal opereres eller have foretaget andre undersøgelser/behandlinger
  • blive tilkaldt til kritisk syge med behov for særlig behandling og overvågning
  • deltager i helikopter transporter af svært syge patienter
  • deltager i ambulanceudrykninger til f.eks. trafikulykker
  • undervise f.eks. Falckreddere, sygeplejestuderende og andet personale
Afsnittet har et tæt dagligt samarbejde med operationsafsnittet og intensiv-/opvågningsafsnittet.

Redaktør