Om Anæstesiologisk afdeling

Anæstesiologisk afdeling på Bornholms Hospital varetager 4 grundfunktioner.

​​​​​​​​​​​​​​

 Anæstesi (narkose) til akutte og planlagte operationer med efterfølgende observation på Opvågningsafdelingen. 

- Intensiv behandling af kritisk syge patienter på Intensiv terapi afsnit (ITA). 

- Akutmodtagelsen behandler skader opstået indenfor de seneste 24 timer, samt  pludseligt opstået sygdom, der er så alvorlig, at der ikke kan ventes på konsultation hos praktiserende læge eller vagtlæge 

- Smerterådgivning og behandling af indlagte patienter. Beredskabs- og behandlingsfunktion ved svært tilskadekomne patienter og katastrofesituationer.​

Redaktør