Praktisk information om Afdeling for Akutmodtagelse, Bedøvelse og Intensiv Behandling

​​

Afdeling for Akutmodtagelse, Bedøvelse og Intensiv Behandling på Bornholms Hospital varetager 4 grundfunktioner: 

  • Bedøvelse til akutte og planlagte operationer med efterfølgende observation på Afsnit for Opvågning.
  • Intensiv behandling af kritisk syge patienter på Afsnit for Intensiv Behandling. 
  • Akutmodtagelsen behandler skader opstået indenfor de seneste 24 timer, samt  pludseligt opstået sygdom, der er så alvorlig, at der ikke kan ventes på konsultation hos praktiserende læge eller vagtlæge
  • Smerterådgivning og behandling af indlagte patienter.   
  • ​Beredskabs- og behandlingsfunktion ved svært tilskadekomne patienter og katastrofesituationer.

Redaktør