Intensiv patient og pårørende

Opholdet på en intensiv afdeling kan være en belastende oplevelse for både patienten og pårørende

​​​​​​​​​​​​

Der kan være mange forvirrende indtryk kombineret med usikkerhed om behandlingens udfald. Pårørende vil derfor ofte opleve angst og usikkerhed under en stor del af indlæggelsestiden. For afsnittets personale er det vigtigt at kunne støtte den intensive patient og de pårørende for om muligt at afhjælpe angst og usikkerhed.

Den megen teknik på en intensiv afdeling kan virke fremmedgørende, men den er nødvendig for at føre patienten gennem den akutte sygdomstilstand.

Det er dog altid patienten, der er i centrum, og apparaturet skal kun opfattes som nødvendige støttefunktioner.

Redaktør