Afdeling for Akutmodtagelse, Bedøvelse og Intensiv Behandling

​Afdeling for Akutmodtagelse, Bedøvelse og Intensiv Behandling på Bornholms Hospital arbejder med bedøvelse og smertebehandling, operationssygepleje og behandling af kritisk syge. Konkret giver personalet anæstesi (narkose) til akutte og planlagte operationer og foretager observation på Afsnit for Opvågning. På Afsnit for Intensiv Behandling behandler personalet kritisk syge patienter, mens man i Akutmodtagelsen behandler skader opstået inden for de seneste 24 timer, samt  pludseligt opstået sygdom.​